Les dette før du søker om plass

1. trinn

2. trinn

3. trinn

4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

8. trinn

9. trinn

10. trinn

HØSTFERIESKOLEN 2021

Siste frist for å søke om plass var fredag 1. oktober.

Alle plasser er tildelt, og alle kurs er fulle. De enkelte arrangørene håndterer nå deltakerlistene selv.

Velg trinn for å se aktuelle aktiviteter for de ulike trinnene.