Les dette før du søker om plass på Sommerfjordskolen

Påmelding til aktiviteter i høstferien åpner 29. september kl. 18.00.

Frist for å søke er 1. oktober kl. 22.00.  Du kan kun melde deg på ett kurs!

Søknaden

  • Når du har trykket «Meld på», får du umiddelbart en bekreftelse på skjermen.
  • Du vil også motta en e-post som bekrefter at du har søkt om plass. Dette kan noen ganger ta litt tid. Husk å sjekke søppelposten din!
  • Når søknaden er behandlet, får du en e-post der det framkommer om du har fått plass på kurset, eller om du står på venteliste. 
  • Når et kurs er fulltegnet, vil det framgå tydelig.

Problemer med utfylling og innsending?

  • Er det lenge siden du har oppdatert nettleseren? Prøv gjerne også en annen nettleser.
  • Påmeldingsløsningen fungerer i alle nyere og oppdaterte nettlesere, for eksempel Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera.
  • Løsningen fungerer også fra mobil, enten du går fra Si-appen (Sandefjord innbygger) eller om du bruker mobilens nettleser (for eksempel Safari på iPhone).

Sommerfjordskolen 2021 – uke 41 høstferien

Datoen som er oppgitt for hvert kurs, angir kursets startdato. Kursene varer fra tre til fem dager. 

Sommerfjordskolen er et gratis aktivitetstilbud i sommerferien og høstferien for alle elever i private og kommunale grunnskoler i Sandefjord kommune, trinn 1-10. Man søker ut ifra trinnet eleven går på høsten 2021. Søk kun på ett kurs per elev.

Sommerfjordskolen tilbyr et utvalg morsomme, lærerike, praktisk-faglige, kulturelle og sosiale aktiviteter og kurs innenfor ulike områder og fag.

Tilbudet arrangeres av Sandefjord kommune med støtte fra Regjeringen for å kompensere for elevers tapte læring under Covid-19 pandemien.

Sommerfjordskolen er kun for elever bosatt i Sandefjord kommune.

Det er plassbegrensninger på kursene. Plassene tildeles fortløpende inntil kurset er fulltegnet. Man kan kun delta på ett kurs, og det er derfor viktig å søke kun på kurset som har førsteprioritet.

Det er av tekniske årsaker ikke mulig å legge inn flere søknader med samme e-post til ett og samme kurs. Hvis du ønsker å søke om plass for flere barn på samme kurs, må du benytte ulike e-post adresser.

Etter at plassene er fordelt, vil videre kommunikasjon og informasjon rundt det enkelte kurset foregå direkte mellom kursholder og foresatt/elev.

Dersom eleven blir tildelt plass, anser vi påmeldingen for bindende, for å unngå at kursplasser blir stående tomme. Skulle det likevel oppstå forhold som gjør at eleven ikke kan delta, oppfordrer vi foresatte til å gi beskjed til prosjektleder snarlig, slik at vi kan tilby plassen til elever som står på venteliste.

Dersom det foreligger spesielle behov som ikke kan løses direkte med kursholder, eller dersom det oppstår uforutsette problemer eller hendelser, kan man kontakte prosjektleder i Sommerfjordskolen, Hans Christian Nystad, telefon 971 73 579.

Sommerfjordskolen tar forbehold om at det kan forekomme feil på påmeldingssidene.

Elever som deltar på Sommerfjordskolen, er definert som elever i kommunens grunnskole under gjennomføringen av kurset. Lover og regelverk for grunnskoler er derfor gjeldende. Kurset skal være politisk, religiøst, etnisk, kjønnsmessig og på alle andre måter nøytralt. Elever som deltar på kurset, er forsikret gjennom kommunens avtaler.

Sommerfjordskolen forbeholder seg retten til å avlyse kurs på lang eller kort varsel, flytte kurs, endre innhold eller lengde på kurs eller tilby elever plass på andre uker/kurs for å fylle opp ved lav påmelding. Dette gjelder også dersom tiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien eller andre uforutsette forhold gjør dette nødvendig.

Kursene gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale smittevernregler, samt grunnskolenes smittevernveiledere og eventuelle særforbunds egne smittevernregler.

Personvern: Ved å sende inn påmelding godtar du Sandefjord kommunes og Sommerfjordskolens retningslinjer for bruk av personopplysninger.