Les dette før du søker om plass på Sommerfjordskolen

Restplassene er nå lagt ut. Frist for å søke er 11. juni kl. 8. Etter dette foretar vi en trekning mellom søkere som ikke har fått tildelt plass på annet kurs. 

Når du fyller ut skjemaet

Skriv dette i feltet MELDING:

 • Elevens nåværende klassetrinn og skole
 • Hvis du søker om plass på flere kurs og ønsker å prioritere, kan du om ønskelig oppgi om dette kurset er andrevalg, tredjevalg osv.
 • Skal du søke om plass til flere barn på samme kurs, må du oppgi navn og fødselsår på ekstra barn. (Dette gjelder kun hvis du benytter samme e-post til kontaktperson for begge barn)
 • Hvis du søker om plass på kurs der du må ha med eget instrument, oppgi hvilket.

Etter innsending:

 • Når du har trykket «Meld på», får du umiddelbart en bekreftelse på skjermen.
 • Du vil også motta en e-post. Dette kan noen ganger ta litt tid. Husk å sjekke søppelposten din!
 • Hvis du har glemt å oppgi noen opplysninger, kan du trykke VIS MER i mottatt e-post. Legg så til manglende informasjon og trykk MELD PÅ for å oppdatere påmeldingen.
 • Plassene blir fordelt i begynnelsen av juni, og først da får elevene vite hvilke kurs de eventuelt har fått plass på. 

Problemer med utfylling og innsending?

 • Er det lenge siden du har oppdatert nettleseren? Prøv gjerne også en annen nettleser.
 • Påmeldingsløsningen fungerer i alle nyere og oppdaterte nettlesere, for eksempel Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera.
 • Løsningen fungerer også fra mobil, enten du går fra Si-appen (Sandefjord innbygger) eller om du bruker mobilens nettleser (for eksempel Safari på iPhone).

Sommerfjordskolen 2021

Datoen som er oppgitt for hvert kurs, angir kursets startdato. Kursene varer fra to til fem dager. Ved kortere varighet enn fem dager er dette spesifisert i kursinformasjonen.

Sommerfjordskolen er et gratis aktivitetstilbud i sommerferien for alle elever i private og kommunale grunnskoler i Sandefjord kommune, trinn 1-10 inneværende skoleår. Man søker ut ifra trinnet eleven går på våren 2021.

Sommerfjordskolen tilbyr et variert utvalg av morsomme, lærerike, praktisk-faglige, kulturelle og sosiale aktiviteter og kurs innenfor mange ulike områder og fag; idrett, kultur, miljø, forskning, teknologi, friluftsliv, dans, musikk, kunst, teater, matlaging, båt, design, søm, leirskole med videre.

Tilbudet arrangeres av Sandefjord kommune med støtte fra Regjeringen for å kompensere for elevers tapte læring under Covid-19 pandemien.

Kursene er fordelt gjennom hele ferien med hovedvekt på uke 31 og 32.

Sommerfjordskolen er kun for elever bosatt i Sandefjord kommune.

Det er plassbegrensninger på kursene. Antall ledige plasser som vises på et kurs, angir i utgangspunktet hvor mange som kan delta på dette kurset. Antall som har søkt om plass, vil ikke framgå. Dersom det er flere søkere enn det er plass til, vil administrasjonen i Sommerfjordskolen foreta en trekning. Vi kan ikke garantere at alle får plass.

Vi fordeler plassene etter påmeldingsfristens utløp 1. juni. Da vil antall ledige plasser på hvert kurs også bli oppdatert. Alle som har søkt, får tilbakemelding når plassene er fordelt.

Det er mulig å søke om plass på flere kurs eller uker.

Det er av tekniske årsaker ikke mulig å legge inn flere søknader med samme e-post til ett og samme kurs. Hvis du ønsker å søke om plass for flere barn på samme kurs, må du enten benytte ulike e-post adresser eller skrive dette i meldingsfeltet i påmeldingsskjemaet.

Sommerfjordskolens kurs arrangeres av både interne og eksterne kursholdere. Etter at plassene er fordelt, vil videre kommunikasjon og informasjon rundt det enkelte kurset foregå direkte mellom kursholder og foresatt/elev.

Dersom eleven blir tildelt plass, anser vi påmeldingen for bindende, for å unngå at kursplasser blir stående tomme. Skulle det likevel oppstå forhold som gjør at eleven ikke kan delta, oppfordrer vi foresatte til å gi beskjed til prosjektleder snarlig, slik at vi kan tilby plassen til elever som står på venteliste.

Dersom det foreligger spesielle behov som ikke kan løses direkte med kursholder, eller dersom det oppstår uforutsette problemer eller hendelser, kan man kontakte prosjektleder i Sommerfjordskolen, Hans Christian Nystad, telefon 971 73 579.

Sommerfjordskolen tar forbehold om at det kan forekomme feil på påmeldingssidene.

Elever som deltar på Sommerfjordskolen, er definert som elever i kommunens grunnskole under gjennomføringen av kurset. Lover og regelverk for grunnskoler er derfor gjeldende. Kurset skal være politisk, religiøst, etnisk, kjønnsmessig og på alle andre måter nøytralt. Elever som deltar på kurset, er forsikret gjennom kommunens avtaler.

Sommerfjordskolen forbeholder seg retten til å avlyse kurs på lang eller kort varsel, flytte kurs, endre innhold eller lengde på kurs eller tilby elever plass på andre uker/kurs for å fylle opp ved lav påmelding. Dette gjelder også dersom tiltak i forbindelse med Covid-19 pandemien eller andre uforutsette forhold gjør dette nødvendig.

Kursene gjennomføres etter de til enhver tid gjeldende nasjonale, regionale og lokale smittevernregler, samt grunnskolenes smittevernveiledere og eventuelle særforbunds egne smittevernregler.

Personvern: Ved å sende inn påmelding godtar du Sandefjord kommunes og Sommerfjordskolens retningslinjer for bruk av personopplysninger.