Aktiviteter for 8. trinn i høstferien

Siste frist for å søke var fredag 1. oktober.
Alle plassene er nå tildelt, og alle kurs er fulle.

Les dette før du søker om plass